Selecteer een pagina

Vitaal werken = Gezonde ademhaling +

Mentale en Fysieke ontspanning

Wat is de basis van vitaliteit? Gezonde cellen!

Gezond­heids­klachten zijn een signaal van het lichaam dat het herstellend vermogen niet meer optimaal werkt. Dit heeft te maken met en verhoogde stressrespons in het lichaam waardoor er een ongezond ademvolume ontstaat. Het aanpakken van de stressrespons en het verbeteren van je ademvolume zorgen voor het vergroten van de afgifte van zuur­stof aan de lichaamscellen en dit versterkt de werking van het immuun­systeem. Hierdoor herstel je sneller na ziekte en inspanning, slaap je beter en kunnen chro­nische klachten afne­men of ver­dwijnen. 

Vitaliteitswinst eenvoudig te meten

Veel mensen weten niet dat er door stress een te groot ademvolume ontstaat. Hierdoor wordt de zuurstofafgifte aan de lichaamscellen minder en kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Doe dan de ademtest en weet binnen enkele minuten meer!

Wat is de kracht van de Ademwijzer training?

De Ademwijzer trai­ning is ont­wik­keld vanuit een stan­daard Bu­tey­ko ademhalingscur­sus tot een multi­disci­pli­naire aan­pak van zo­wel adem­ha­ling als stress. De kracht zit hem in de combinatie van de beste technieken uit verschillende werelden zoals onder meer: Buteyko, Mindfulness, Lichaamswerk, Alexandertechniek en Meditatie.  We integreren ook de nieuwste inzichten op het gebied van het rustiger maken van het zenuwstelsel. Dit alles maakt deze trai­ning uniek en krachtig zorgt niet al­leen op de korte ter­mijn maar ook op de lange ter­mijn voor maximale vitaliteit en stressbestendigheid. De Ademwijzer training is de meest krachtige tool in preventie van burn-out en ziekteverzuim!

Meer weten? bestel ons boek ‘Ademhaling als medicijn’ met daarin:

  • Duidelijke uitleg van het verband tussen ademhaling en stress.
  • Onze visie op de werking van de ademhaling, gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van de arts K. Buteyko.
  • Antwoord op de vraag waarom een ongezond ademvolume en het aanleren van de juiste techniek voor mentale en fysieke ontspanning zoveel positieve impact heeft op ons lichaam en onze vitaliteit.

Wat kunnen we voor jouw organisatie betekenen?

We spreken graag een vrijblijvende voorlichtingsessie af:

Marc Scheffer
M 06-17019068
ma-vr 8.30-17.30 uur

Voel weer regie over mijn gezondheid…

Ik voelde me angstig, fysiek ziek, vertrouwde mijn lichaam niet meer en had geen controle over mijn ademhaling. Grootste wens was weer vertrouwen krijgen in mijn lichaam.
Ik voel me nu als herboren. Ben trots op de motivatie en discipline die ik voelde, geboren uit de urgente noodzaak om iets te veranderen. Ik heb geleerd en ervaren hoe stress me in de afgelopen jaren heeft belemmerd, geblokkeerd en fysiek ernstig heeft verzwakt. Ik heb nu weer zelf de regie over mijn gezondheid gekregen en snap mijn lichaam beter. Voor mezelf gaan zorgen heeft me ook meer zelfvertrouwen opgeleverd. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Rianne, Den Bosch

Juridisch Medewerker

Ik ga beter met stress om

Ik heb geen last meer van hoge adem, druk op de borst, zweverig gevoel, gejaagd gevoel, benauwdheid, vermoeidheid, hartkloppingen, misselijkheid, buikpijn, geïrriteerdheid en gevoel van angst. Ik ga ook veel beter om met stress. Ik stop mijn werkzaamheden geregeld om even te resetten. Ook autorijden en het huishouden doen doe ik meer ontspannen. Ik kan nu zelfs zomaar even niks doen! Ik MOET niet steeds van alles. Ik geniet meer.

Yvonne, Amersfoort

Leerkracht

Wacht niet op klachten!

Marc is een deskundige trainer die vertrouwen geeft vanuit openheid. De positieve benadering is een geruststelling. Het is wonderlijk om je plotseling te realiseren dat bepaalde klachten verdwenen zijn en dat je je rustiger voelt. Dit zou veel meer bekendheid mogen krijgen. Waarom niet kinderen hier al ervaring mee laten opdoen?
En wacht niet op klachten maar doe het nu.

Ramco, Rotterdam

Ondernemer

error: Content is protected !!