Over de arts Buteyko

en de wetenschappelijke achtergrond van zijn ontdekking

Buteyko was een vrijdenkende onderzoeker. Zijn nieuwsgierigheid bracht hem antwoorden die al duizenden mensen met gezondheidsklachten hebben geholpen.

Het leven van Dr. Konstantin Buteyko

Konstantin Pavlovich Buteyko werd geboren op 27 januari 1923 in een boerenfamilie in Ivanitsa, in de buurt van Kiev, Oekraïne. Hij studeerde aanvankelijk werktuigbouwkunde maar de ervaringen die hij als soldaat opdeed tijdens de oorlog deed hem besluiten om geneeskunde te gaan studeren. Hij had een idealistische visie op de kennis die men van de mens zou kunnen verkrijgen om alle ziekten uit te bannen.
Hij startte zijn studie in 1946 in het eerste Moskouse Geneeskundig Instituut. Hij slaagde cum laude in 1952. Een groot deel van zijn leven wijdde hij aan het onderzoeken van de impact van de ademhaling en het opleiden van mensen hierin. Professor Buteyko stierf in Moskou op 2 mei 2003, 80 jaar oud.

Ademwijzer, Buteyko ademtechniek, gezonde ademhaling en stressbestendigheid

Zijn werk

Tijdens zijn studie bestudeerde hij de ademhaling van patiënten om een prognose van de ziekte te kunnen doen. Hij had daarbij ontdekt dat er een verband was tussen de algehele conditie van de patiënt en de conditie van de ademhaling: hoe zieker de patiënt hoe groter het ademvolume. De nieuwsgierige en slimme Konstantin redeneerde dat als er echt een verband tussen een te groot ademvolume (ofwel chronische hyperventilatie) en ziekte zou zijn, het ook mogelijk moest zijn om de gezondheid te verbeteren door het ademvolume omlaag te brengen. Hij begon daarmee te experimenteren, zowel op zichzelf als op zijn patiënten en ontwikkelde uiteindelijk zo de Buteyko methode. Het succes wat hij behaalde met deze methode, waarmee gezondheidsklachten zoals astma, bronchitis, hooikoorts, sinusitis en hoge bloeddruk binnen korte tijd afnamen of zelfs verdwenen, maakte dat deze in Rusland officieel erkend werd en veelvuldig werd toegepast.

In de tachtiger jaren werd een Australische zakenman opgenomen in een Russisch  ziekenhuis voor de behandeling van angina pectoris. De man maakte kennis met de aanpak van Buteyko (in Rusland bekend als ‘VEDB’: Voluntary Elimination of Deep Breathing), Hij was zozeer onder de indruk van het resultaat dat hij twee Russische Buteyko therapeuten sponsorde om de techniek in Australië te verspreiden. Langzamerhand werd de methode ook in de rest van de wereld bekend.

Het eerste wetenschappelijke dubbelblind uitgevoerde onderzoek in 1994 bewees de effectiviteit ervan en er volgden nog vele succesvolle onderzoeken daarna.

Toch werkte het succes ook tegen de uitvinder die naar eigen zeggen stevig werd tegengewerkt om de methode echt goed te laten doorbreken.

Cijfers achter de ademtest

Ademwijzer: Buteyko, bewijs gezonde ademhaling en minder stress

In deze tabel zie je gemiddelde waarden (man, 75 kilo) en daar zit ieder ander een beetje boven of onder. De tabel is dus een indicatie en zal altijd iets afwijken van de daadwerkelijke waarden in jouw lichaam.

Wat zien we op de tabel?

Het is het makkelijkst om uit te gaan van dat wat je met de ademtest kunt meten: ‘de controlepauze in secondes’. Het optimum volgens Buteyko is 60 seconden. Dat betekent dat wanneer je 60 seconden je adem kunt stilhouden, je een gezond ademvolume hebt. Je ademt daarmee 3,5 liter per minuut (zie kolom ‘minuutvolume in liters per minuut’). Buteyko is daarmee voor de moderne mens wel vrij ‘streng’, wij zien in de praktijk bij een controlepauze van 30 (7 liter per minuut) al veel verbetering van de gezondheid optreden.

In de kolom ‘CO2 Alveoli’ zie je de consequentie voor de hoeveelheid koolzuur in het bloed. Die is beduidend lager wanneer je een controle pauze van 10 hebt (28 mmHg) dan bij een Controle Pauze van 60 seconden (46 mmHg).

Als door de training je ademvolume daalt en daarmee de Controle Pauze stijgt, levert dat je lichaam voor elke gestegen millimeter kwikdruk aan koolzuurgas 2% meer zuurstof in de lichaamscellen op. De toename van opgenomen zuurstof, in het voorbeeld van een CP van 10 seconden ten opzichte van een CP van 60 seconden, (46-28=18) is 18 x 2% = 36% meer zuurstof in de lichaamscellen!
In dat proces, van stijging van koolzuur in het bloed en toename van zuurstofverbranding in de cellen, kan het lichaam de melkzuurverbranding afbouwen die het door de aanhoudende stress en de daarmee gepaard gaande stijging van het ademvolume is gaan aanwenden om toch aan energie te kunnen komen. Lees hierover meer in ons boek ‘Ademhaling als medicijn’.

Nog geen ademtest gedaan?

Dat kan even verderop op deze pagina: klik hier.

Wetenschappelijk bewijs ten aanzien van de Buteyko methode

In praktisch alle internationale onderzoeken die gedaan zijn wordt ‘Buteyko Breathing Technique’ omschreven als een veilige en efficiënte methode bij luchtweg- of astmaklachten. Er wordt over het algemeen geconcludeerd dat in tegenstelling tot andere aanpakken een significante daling plaatsvindt van niet alleen de klachten maar ook de behoefte aan medicatie.
De onderzoeken zijn gedaan ten aanzien van astmaklachten maar de systemische werking van deze aanpak zorgt niet alleen voor het verminderen of oplossen van astmaklachten maar ook voor het verbeteren van andere, door chronische hyperventilatie veroorzaakte gezondheidsklachten. In onze ogen een goede reden voor meer onderzoek.

Onderstaande tekst is een gedeelte uit het hoofdstuk ‘Wetenschappelijk bewijs’ uit het boek ‘Ademhaling als medicijn’, verkrijgbaar bij bol.com

Onderzoek naar luchtwegklachten
Onderstaand schema laat de uitslag zien van een onderzoek dat gedaan is met astma patiënten en wat daarbij het effect was op het ademvolume en de medicatiebehoefte.

Buteyko groep Controlegroep
Ademhaling bij begin (liter per minuut) 14,0 14,2
Gebruik luchtwegverwijder
na 3 maanden
96% minder 7% minder
Gebruik ontstekingsremmer
na 3 maanden
49% minder gelijk
gebleven
Ademhaling na 3 maanden(liters per minuut) 9,6 13,3
Lees meer

Wetenschap achter Mindfulness & Lichaamswerk

We passen ook Mindfulness en lichaamswerk toe in de training. Wij vinden dat een noodzakelijke aanvulling op de Buteyko-technieken. Tijdens mijn Mindfulness opleiding (ik ben lid van de VMBN, cat. 1) zag ik hoeveel bewijs er is voor de werking van Mindfulness. We hebben daarom verschillende Mindfulness technieken ingepast in de Ademwijzer training. Dat betekent niet dat je als in een 8-weekse Mindfulnesstraining 45 minuten een bodyscan doet en dergelijke. Wel passen we slimme technieken uit xowel de Mindfulness als het lichaamswerk, zodat je mentaal beter kunt ontspannen en ook je zenuwstelsel niet meer op fight-flight staat. Je zult door de training steeds meer vanuit een op ‘veilig’ staand zenuwstelsel, ontspannen in je werk en je leven staan. Dat is een proces waarin ik zelf nog steeds stappen zet, maar ik wil nooit meer terug naar de periode dat ik hierin nog niet zoveel wist en kon als nu!
Lees meer

Ademwijzer: gezonde ademhaling en minder stress

ADEMTEST

Meet eenvoudig je ademvolume (niet hetzelfde als het longvolume)

Je ADEMvolume is hoeveel liters je per minuut ademt, heel wat anders dan je LONGvolume, dat is namelijk je long-inhoud. Het ademvolume zegt iets over de afgifte van zuurstof in je lichaam, het longvolume zegt alleen iets over hoeveel lucht er in je longen past.

Test je ademhaling binnen een minuut!

Zit rechtop op een stoel en adem een minuut rustig door je neus. Knijp na een normale, rustige uitademing je neus dicht en kijk op de secondewijzer. Kijk opnieuw op de secondewijzer zodra je aandrang voelt om weer te ademen en laat je neus los. Kun je nu rustig doorademen zonder dieper te hoeven ademen? Dan heb je de test goed gedaan. Het is dus niet de bedoeling dat je je neus dichthoudt tot je niet meer kan en je na afloop een aantal keer diep moet ademen, alsof je lang onder water hebt gezwommen. Hoeveel seconden heb je je neus met gemak dicht kunnen houden? Lees hieronder wat dat betekent.
Mocht de test niet gelukt zijn, doe hem dan na een aantal minuten wachten nog eens. De testresultaten kunnen op verschillende tijdstippen van een dag verschillen (maximaal 10 seconden). de gemiddelde waarde zal tijdens de training stijgen.

Resultaat tussen 5 en 15 seconden: ademvolume tussen 42 en 14 liter per minuut
Lees meer

Resultaat tussen 15 en 25 seconden:
ademvolume tussen 14 en 8 liter per minuut

Lees meer

Resultaat tussen 25 en 35 seconden:
ademvolume tussen 6 en 8 liter per minuut

Lees meer

Resultaat tussen 35 en 45 seconden:
ademvolume tussen 4,5 en 6 liter per minuut

Lees meer

Resultaat tussen 45 en 55 seconden:
ademvolume tussen 4,5 en 3,5 liter per minuut

Lees meer

Meer dan 55 seconden:
ademvolume minder dan 3,5 liter per minuut

Lees meer